index

Nap Pran Yon Sosyete Bon Mamit Osnon Fo Mamit?

US soldiers - Haiti earthquakeLemonn alèkile tankou yon gwo mache kote chak peyi voye machann pa yo vin chache lavi. Machann granjipon fè pi bèl rantre pase tijipon; epitou vle pran tout plas la pou yo.

Men menm si tout komèsan pa jwenn menm avantaj… menm si anpil nan yo ap jwe move jwèt… sa k regle biznis li nan bonmamit la ap toujou gen pratik; zafè l ap toujou pase kòmsadwa.

Sak bay machann lan lavant, se lè kliyan yo konnen mezi li bon. Lè sa, yo tounen pote kòb la menm kote a… nan menm bak bon mamit la.

Ki pwoblèm Ayiti?

Peyi a se nou, nou se “machann” yo…

Tout pwoblèm nan, se mamit la.

Se oswa mamit la fo, oswa l bon.

Nenpòt gwo konesè ka panse m fou oubyen m pretansye dèske m chache takle yon sijè konsa…

Fòm di n mwen pa ni sosyològ, ni politisyen, ni gwo estratèj. Men li fasil pou n wè peyi a pa pwoblèm nan…

Nou dwe sispann di se Ayisyen ki pwoblèm Ayiti. Paske si nap plede klèronnen sa, nou pap janm wè se nan men Ayisyen menm solisyon Ayiti ye (…apre Bondye!).

E si solisyon an nan men nou, sa vle di li lè, li tan pou nou gen yon sosyete bon mamit!

Sa ki yon bon mamit?

Se lè yon pèp deside l pou l konstwi yon sosyete ki chita sou bon valè ak bon prensip.