“Haiti Cholera”: Sa w ka fè anvan w kouri lopital!

“Serum oral” se yon melanj ki ede w ranplase dlo nan kòw lè w trape yon enfeksyon tankou kolera ki bay dyare ak vomisman. Yo vann pake yo tou pare nan fonmasi. Moun annik mete dlo ladann sèlman. Videyo sa moutre kouman ou ka prepare l ak sa ou gen lakay ou. Pa bwè l [...]