“Haiti Cholera”: Sa w ka fè anvan w kouri lopital!

“Serum oral” se yon melanj ki ede w ranplase dlo nan kòw lè w trape yon enfeksyon tankou kolera ki bay dyare ak vomisman. Yo vann pake yo tou pare nan fonmasi. Moun annik mete dlo ladann sèlman.

Videyo sa moutre kouman ou ka prepare l ak sa ou gen lakay ou.

Pa bwè l twò vit. Kontinye pran l menm si dyare a pa rete menm lè a. Li pap fè l pi mal.

Men m si ou ta kontinye vomi, kontinye pran l; ou pap vomi tout sik ak sèl li gentan ba ou yo.

Pa blyiye ale nan klinik pou chache swen doktè si dyare ak vomisman an pa vle rete.

Leave a Reply