PLIZYÈ MILYE MOUN MOURI POU DRAPO SA…

Haitian pride

Strikers All Stars from FAMU at America's Got Talent's audition!

Yon group dansè yo rele STRIKERS te sou “America’s Got Talent” ak drapo Ayisyen an kenbe byen djanm nan men 2 nan yo.

Sa fè n mande tèt nou konbyen fwa drapo Ayiti a parèt sou sèn letranje depi tranblemandtè 12 Janvye 2010 la?

Siman sa vin nan lide w deja…

Gwo dezas ki touye onpil frè ak sè nou vin rakousi kòd long tout peyi bay Ayiti depi apre lendepandans. Sa fè kèk nan nou vin santi nou pi nan po nou pou devwale idantite nou pandan nap pran defans drapo a.

“Bon Mamit” ta renmen di tout sila yo k ap chache renmen idantite yo, ki vle nonsèlman pran defans peyi yo, mentou kanpe soukote frè parèy yo osnon kanpe menmlè yo poukont yo pou di sak fè nou diferan…

“Bon Mamit” ta renmen di nou pou n toujou sonje se pa ti plizyè milye moun ki mouri pou drapo sa.

Kenbe l djanm, kenbe l pi wo, men sitou kenbe l nan kè n!